Loader
Social Media

Development

U weet wat u wilt, maar nog niet wat u verder kunt krijgen. Met uw en onze inventarisatie heeft u duidelijk in beeld waar u naar toe wilt. Om out-of-the-box te brainstormen over uw ‘nieuwe’ dienstverlening schakelt u een expert in die dit dagelijks doet. Er moet een klik zijn, we moeten elkaar begrijpen, zodat u de dienstverlening krijgt die past bij uw organisatie. Het facilitaire concept moet herkenbaar zijn, aansluiten bij uw missie, visie en kernwaarden. Of u nu kiest voor een single dienst of de synergie opzoekt tussen verschillende diensten om kosten te besparen en het eigenaarschap met 100% te verhogen.

Samen bedenken we de meest optimale dienstverlening. U ontvangt een plan met heldere begroting, dankzij 25 jaar ervaring en koploper op innovatieve kracht in de facilitaire branche, voor de realisatie. Bij het plan ontvangt u een beslissingsmatrix waardoor u makkelijk kunt beslissen of u diensten uitbesteedt of zelf doet.
Wenst u ondersteuning bij het opstellen van een beschrijvend document voor de aanbesteding? Ook dan kunt u ons inschakelen. Laten we eerlijk zijn. Uw ambitie is mooi en uw product klopt, maar de juiste mensen aan het werk hebben en uw klanten behouden en/of krijgen is vandaag de dag een puzzel.

Daarbij is elke prikkel van het zintuig belangrijk geworden, ook onze dienstverlening speelt daarin een rol. Indien u gaat voor duurzaamheid of circulariteit, voer dit dan ook door in de gehele organisatie, zodat uw leveranciers dezelfde missie uitdragen.
De beleving maakt het verschil en past van binnenkomst tot vertrek bij het DNA van uw organisatie.
Wilt u het eens echt anders? Maak een afspraak met ons om uw dienstverlening te laten aansluiten bij uw kernwaarden.

 

Wat gaat het u opleveren:

  • Beleving van de medewerker en de klant is gelijk aan elkaar
  • Continu meten van de belevingskwaliteit
  • Knelpunten signaleren bij het benutten van data
  • Prioriteer de thema’s die u doorboort (zichtbare DNA)
  • Kwalitatief beter personeelsbestand, iedereen draagt dezelfde boodschap uit en weet waar hij/zij voor kiest
  • Zichtbaar DNA voor de (potentiële) klanten, de ervaring dat uw verhaal klopt met de realiteit.